1.Memory foam /4սմ
2.Memory foam /4սմ
3.Ալիքաձև սպունգ /3սմ
4.Քեչա (բարձր որակի)
5.Զսպանակային նորագույն տեխնոլոգիա
6. Քեչա (բարձր որակի)
7.Սպունգից օդափոխվող շրջանակ