1.Բնական լատեքս /4սմ
2.Ալիքաձև սպունգ /3սմ
3. Ալիքաձև սպունգ /3սմ
4.Անկախ զսպանակային համակարգ /3սմ
5.Քեչա (բարձր որակի)
6.Անկախ զսպանակային համակարգ (255 հատ / 1մ2)
7.Քեչա (բարձր որակի)
8.Սպունգից օդափոխվող շրջանակ