1.Կոկոսի մանրաթել /3սմ
2.Քեչա (բարձր որակի)
3.Անկախ զսպանակային համակարգ (255 հատ / 1մ2)
4.Քեչա (բարձր որակի)
5.Կոկոսի մանրաթել /3սմ
6.Սպունգից օդափոխվող շրջանակ